Horsens Musikselskab arrangerer kammermusikkoncerter hvert år. Der er mulighed for at opleve både danske og udenlandske ensembler i intime omgivelser i Kvium Salen på Horsens Ny Teater.

Billetter sælges via Horsens Ny Teaters hjemmeside og billetsalg.

Horsens Musikselskab indkalder til generalforsamling d. 19. oktober 2020 kl. 16.00 i Kviumsalen, på Horsens Ny Teater.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. HNTs administration forelægger af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 5. Valg af:
  • bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som er på valg
  • revisor
 6. Tilpasning af vedtægter
 7. Navneændring – Intermezzo, Horsens Musikselskab
 8. Eventuelt

– Horsens Musikselskab