Intermezzo er hele Horsens klassiske musikselskab.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for den klassiske musik på lokalt plan.
Vi arrangerer og afvikler kammerkoncerter på et højt niveau. Vi ønsker at engagere musikere, der
forstår at møde deres publikum i øjenhøjde og er gode til at formidle musikken – både på scenen og ved
koncertintroduktioner. Koncerterne skal afspejle musikkens mangfoldighed, så publikum får mulighed for at
stifte bekendtskab med en bred vifte af klassiske musikformer.

Vi arbejder desuden på at udvide det klassiske publikum i Horsens, så musikken er for alle – uanset baggrund, alder
og musikalske erfaringer. Det øgede kendskab til klassisk musik skal også omfatte de unge ører. Foreningen
arbejder på at arrangere klassiske koncerter i børnehøjde, så også unge mennesker udvikler en interesse
for musikken gennem f.eks. klassiske børnekoncerter og børneoperaer.

Arrangementer bliver løbende tilføjet.
Følg med på hjemmesiden her.

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for foreningen tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 16.15 på Horsens Ny Teater.
Ønsker du at deltage, beder vi dig skrive en mail til sejer@hnt.dk, så vi kan sikre, at alle Corona retningslinjer bliver overholdt.

Dagsorden d. 04. maj 2021:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. HNTs administration forelægger af det reviderede regnskab 2020
  4. Godkendelse af vedtægter og samarbejdsaftale med HNT
  5. Godkendelse af navneændring
  6. Behandling af indkomne forslag (sendes til sejer@hnt.dk senest d. 30 april 2021)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  8. Eventuelt