fbpx

Generalforsamlingen er SeniorTeatrets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter afslutningen på sæsonen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bekendtgøres med tid og sted ved sidste arrangement, her på hjemmesiden og via e-mail til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen.

Alle der det seneste år har købt billetter til årets arrangementer er medlemmer af foreningen og dermed stemmeberettiget.

Bestyrelse består af 7 medlemmer som alle vælges af generalforsamlingen.

På lige årstal er formand, sekretær samt to menige bestyrelsesmedlemmer på valg. På ulige årstal er næstformand, kasserer samt 1 mening bestyrelsesmedlem på valg. Suppleanter og revisorer vælges hvert år.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.