Generalforsamlingen er Seniorteatrets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årlig efter afslutningen på sæsonen, inden udgangen af maj måned.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bekendtgøres med tid og sted ved sidste arrangement, her på hjemmesiden og i dagspressen senest tre uger før generalforsamlingen.

Alle, der det seneste år har købt billetter til årets arrangementer, er stemmeberettiget.

Bestyrelse og formand vælges af generalforsamlingen.

På lige årstal er formand, sekretær samt to menige bestyrelsesmedlemmer på valg. På ulige årstal er næstformand, kasserer samt et menigt bestyrelsesmedlem på valg. Suppleanter og revisorer vælges hvert år.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær.