fbpx

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Horsens Ny Teater A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: hnt@hnt.dk eller 7560 2444

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr. e-mail. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr. e-mail, bankoplysninger, CVR nr. og CPR nr. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

–    Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
–    Administration af din relation til os
–    Tilsendelse af markedsføringsmateriale

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

–    Behandling af vores køb/ydelser
–    Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden [bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

–    Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
–    Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
–    Forbedring af vores produkter og tjenester
–    Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
–    Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
–    Administration af din relation til os
–    Opfyldelse af lovkrav

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Kundeoplysninger kan slettes, hvis kunden anmoder Horsens Ny Teater eller udbyderen af billetsystemet om dette.

Administrationschef er ansvarlig for kunde- og leverandørdata i C5. Det er kun de medarbejdere, der har regnskabsmæssig adgang til C5, der kan tilgå disse oplysninger.

Regnskabsbilag gemmes efter gældende lovgivning i 5 år i papirudgave i aflåst skab.

Rekruttering

Horsens Ny Teater er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som er indeholdt i ansøgninger, eller som fremkommer som led i en ansættelsesproces. Der er som udgangspunkt tale om almindelige oplysninger som navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv. Ansøgere bør ikke lade følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold indgå i ansøgningen. Hvis Horsens Ny Teater får behov for at indhente og behandle yderligere oplysninger, f.eks. straffeattest, om en ansøger, vil dette alene ske efter forudgående samtykke fra den pågældende ansøger.

Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job, gemmer Horsens Ny Teater ansøgerens ansøgning og oplysninger i op til et halvt år efter afslaget, og hvis der kommer andre stillinger, der matcher den pågældende ansøgers profil, kan Horsens Ny Teater rette henvendelse til den pågældende ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således efter 6 mdr., medmindre den pågældende ansøger giver samtykke til, at Horsens Ny Teater kan gemme ansøgningen i længere tid.

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling           

Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring vores fysiske rammer, er der videoovervågning på området. Vi vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, vil vi registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. 

  • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med hjemmesidebesøg bliver overført til Google, USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCC art. 46, stk. 2, litra C, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.  
  • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med nyhedsbreve, bliver overført til Mailchimp Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af SCC art. 46, stk. 2, litra C, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.  

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående kontaktinformationer.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

  • få indsigt i din personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.