Vi forsøger at sikre de bedst mulige forhold for kørestolebrugere, gangbesværede samt hørehæmmede. Det er vigtigt, at vi får besked om særlige behov allerede i forbindelse med billetbestilling.

Du kan kun købe kørestolspladser ved at kontakte HNTs billetsalg på 75 60 23 44, fordi brandmæssige sikkerhedsregler forbyder placering af kørestole eller løse stole i gangene. Kørestolspladser skal altså bestilles på forhånd. Til stående koncerter henvises kørestolsbrugere til 2. niveau i salen (bagerst) af sikkerhedsmæssige årsager.

På arrangements-dagen kan du altid spørge teatrets cafemedarbejdere om hjælp til fx at komme på plads i salen.

Handicappede, som ved billetbestilling gør opmærksom på, at der er brug for én ledsager, kan få sin hjælper gratis med til arrangementer mod forevisning af ledsagerkort. Dog kan der være enkelte arrangører, som ikke ønsker at yde denne service. Der er en begrænset antal ledsagerpladser i vores sale, og der kan derfor være udsolgt. Derudover kan der ved særlige lejligheder være lukket for et antal ledsagerpladser.

Teleslynge
Vores teleslyngeanlæg giver bedst dækning i salen. Hvis du allerede ved billetbestilling oplyser os om dit behov for brug af teleslynge, hjælper vi gerne med at finde den bedst egnede plads. Desværre er det ved enkelte forestillinger nødvendigt at slukke for teleslyngen, da den ligger på samme frekvens som turné-produktionens trådløse mikrofoner.