fbpx

VEDTÆGTER FOR TEATERFORENINGEN HORSENS

Generalforsamling i Teaterforeningen Horsens foregår hvert år i august måned på Horsens Ny Teater. Dato og dagsorden annonceres her på siden minimum 14 dage forinden.
Bestyrelsen i Teaterforeningen består af: Lone Wessel, Anne Hjortshøj, Ole Rasmussen, Ann Christie Poulsen, Else B. Hansen, Birte Nielsen, Merete Daa.

Generalforsamling 2021:
D. 31. august kl. 16.00 på Horsens Ny Teater